Biosurfactants (Kell Kleiner Andersen)

Biosurfactants – Environmentally friendly Protein Partners (BEPP)

Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd – Teknologi og Produktion
Bevillingsmodtager: Kell Kleiner Andersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.178.590
Total budget: kr 3.408.244

Projektbeskrivelse:
Skadelige og svært nedbrydelige oliebaserede tensider (overfladeaktive stoffer) anvendes bredt i bl.a. vaskemiddel- og medicinalindustrien. Grundet miljøhensyn og strammere regler for anvendelse af tilsætningsstoffer forventes det at brugen af disse syntetiske tensider i fremtiden begrænses. Opmærksomheden er derfor rettet mod en ny type overfladeaktive molekyler, nemlig biotensider. De produceres af mikroorganismer og indenfor flere anvendelsesområder har de udvist overlegen egenskaber. Modsat de syntetiske tensider så er biotensider ikke skadelige, nedbrydes nemt i naturen og samtidig kan de produceres ud fra genanvendelige ressourcer. På nuværende tidspunkt er udbredelsen af biotensider i industrien dog begrænset. Dette skyldes en højere pris i forhold til syntetisk tensider, men specielt biotensider indenfor glykolipid klassen forventes at kunne konkurrere med syntetisk surfaktanter inden for en kort årrække. For at øge anvendelsen af biotensider i bl.a. vaskemiddel- og medicinalindustrien er det nødvendigt at forstå, hvordan biosurfaktanter vekselvirker med bio-molekyler, herunder specielt proteiner og enzymer. Målet for nærværende projekt er derfor, at opnå en forståelse af hvordan biotensider vekselvirker med proteiner og enzymer, således at syntetiske tensider kan erstattes med bæredygtige og miljøvenlige biotensider.