Aarhus University Seal

Om "nano - hvad er det?"

Målet med magasinet »nano – hvad er det?« er at bidrage til, at de ældste folkeskoleelever bliver introduceret til begrebet nanoteknologi, hører om den spændende forskning, som foregår i disse år og som på sigt vil præge deres hverdag, idet mange mener, at nanoteknologi vil føre til den næste industrielle revolution.

Med det indblik som magasinet giver eleverne, håber vi, at de bliver bedre i stand til at forstå, hvad nanoteknologi er, når de hører om det i gennem medierne, og at mange forhåbentlig vil indse, at naturvidenskab kan være både fascinerende og yderst interessant. Vi håber også, at vi er med til at afklare, hvad nanoteknologien ikke er ved at tegne et realistisk billede af de muligheder, vi har i fremtiden.

Vi har tilstræbt os at præsentere de udvalgte historier på en faglig let tilgængelig måde for de ældste folkeskoleklasser. Vi håber desuden, at magasinet kan blive et godt afsæt for en diskussion med eleverne om, hvad nanoteknologien kan bidrage med i fremtidens samfund.

Læs magasinet »nano – hvad er det?« i elektronisk udgave her.

Hvis du har spørgsmål til iNANOs formidlingsaktiviteter kontakt venligst besoegsservice@inano.au.dk.