Aarhus University Seal

Mihaela Breum

Kandidat i nanoscience

Mihaela startede på nanoscience-uddannelsen i 2010 og fem år efter afsluttede hun sin uddannelse med at lave et specialeprojekt.
Mihaela var interesseret i et projekt, der ikke bare gik ud på at finde en kur mod en sygdom, men nærmere et projekt der undersøgte mekanismer i celler. Derfor valgte hun at undersøge såkaldte exosomer, som bliver udskilt fra knogle-stamceller under dannelse af ny knogle.

Knogledannelse

Knogle udvikler sig hele livet igennem, dette kaldets knogle-remodellering og det sker under forhold med f.eks. øget fysisk aktivitet eller ved brud på en knogle. Ny knogle dannes ved at såkaldte knogle-stamceller udvikler sig til en ny type knogleceller, som kaldes osteoblaster. Osteoblaster er knogleceller, der er i stand til at danne ny knogle. I takt med at osteoblasterne danner ny knogle, bliver de fanget i det nye knogle, og det er derfor nødvendigt, at der hele tiden dannes nye osteoblaster.

Nogle sygdomme, såsom knogleskørhed, er forbundet med nedsat knogle-dannelsen, hvilket gør knoglerne mere skrøbelige. Derfor er risikoen for knoglebrud større, og det tager længere tid om at hele. Mere viden om, hvordan ny knogle dannes, og hvordan man kan aktivere knogle-stamceller til at udvikle sig til osteoblaster, kan hjælpe i kampen mod knoglesygdomme.

 

Exosomer er specialiserede transport-vesikler

Exosomer er specialiserede transport-vesikler, der udskilles fra de fleste celler. Transport-vesikler er mikroskopiske, cirkulære strukturer med et hulrum i midten. Dette hulrum kan, blandt andet indeholde proteiner og mikroRNA. Exosomer, og deres indhold, kan overføres fra en celle til en anden og påvirke processer i cellen, der modtager exosomet. På den måde kan celler kommunikere med hinanden.

MikroRNA er en type RNA, som kan regulere, hvor meget protein der dannes i cellen. Bestemte mikroRNAer kan regulere dannelsen af bestemte proteiner. På den måde kan det reguleres hvilke proteiner der bliver dannet i cellen og dermed cellens funktion.

Mihaela var interesseret i at undersøge, hvilke mikroRNAer der findes i de exosomer, som bliver udskilt fra og optaget af knogle-stamceller under deres udvikling til osteoblaster. På denne måde ville hun få et indblik i, hvad der er vigtigt for, at knogle-stamceller kan udvikle sig til osteoblaster. Desværre lykkedes det ikke Mihaela at finde ud af, så hendes projekt fik ingen endelig konklusion.

Efter sit speciale ville Mihaela prøve noget andet end forskning, og hun arbejder nu hos Novo Nordisk med kvalitetssikring af NovoSeven, som er medicin mod blodsygdom.

Skrevet af Cecilie Kirkeby Skeby

 

Fakta om stamceller

Stamceller er celler, der har potentiale til at udvikle sig til hvilken som helst celletype. Knogle-stamceller er dermed celler, der kan udvikle sig til de forskellige knogle-celletyper, såsom osteoblaster og osteoclaster.

Hvis du har spørgsmål til iNANOs formidlingsaktiviteter kontakt venligst besoegsservice@inano.au.dk.