Aarhus University Seal

Hvad er nanoscience?

Smarte, bæredygtige materialer og fremtidens nanomedicin

Nanoscience er videnskaben om naturens helt små byggeklodser, hvor man bruger fysik, kemi og biologi til at forstå egenskaber og funktioner af næsten alt hvad vi omgiver os med.
Nanoscience er en meget vigtig brik i udviklingen af fremtidens teknologier indenfor energi, miljø, kommunikation, elektronik, medicin og fødevarer.

I nanoscience arbejder man på nanoskala og en nanometer svarer til en milliardtedel af en meter. Det er cirka 100.000 gange mindre end diameteren af et menneskehår. Faktisk kan vi komme så tæt på, at vi kan se og undersøge et atom.

Nanoscience er et tværfagligt område inden for videnskaben, der beskæftiger sig med studiet af materialer og fænomener på nanoskalaen. Nano refererer til en milliarddel af en meter, hvilket svarer til størrelsen af ​​en atom eller molekyle. I nanoscience og nanoteknologi undersøges og manipuleres materialer på denne skala for at opnå nye egenskaber og anvendelser.

Nanoscience integrerer principperne fra forskellige videnskabelige discipliner, herunder fysik, kemi, biologi, materialevidenskab og ingeniørvirksomhed. Det omfatter også områder som nanomaterialer, nanoelektronik, nanofysik, nanokemi og nanobiologi.

Et af de centrale koncepter i nanoscience er, at materialeegenskaberne og adfærden kan ændres på nanoskalaen. Dette skyldes, at kvantemekaniske effekter bliver mere betydningsfulde på denne størrelsesorden. Ved at manipulere materialer på nanoskalaen kan man udvikle materialer med unikke egenskaber, der adskiller sig markant fra deres makroskopiske modparter. Dette har åbnet op for nye muligheder inden for områder som elektronik, medicin, energi, miljø og mange andre.

Nanomaterialer kan have:

  • bedre elektriske og magnetiske egenskaber og de kan være mere stabile og kemisk resistente end traditionelle materialer.

Nanoscience og nanoteknologi bidrager til udviklingen af ​​nye teknologier og anvendelser. Dette udnyttes for eksempel allerede i:

  • konstruktion af bæredygtige bygninger
  • fremstilling af elektronik
  • produktion af solceller og batterier
  • udviklingen af grønnere brændstoffer (Power-to-X)
  • nedbrydning af plastik
  • medicinske behandlinger, der f.eks. virker i kroppen på en mere præcis og effektiv måde end traditionelle lægemidler.
Læs nanoscience på Aarhus Universitet På nanoscience-uddannelsen på Aarhus Universitet lærer du at anvende fysik, kemi og molekylærbiologi til bl.a. bidrage i udviklingen af bæredygtige materialer, grøn energi og fremtidens medicin. Læs mere på https://bachelor.au.dk/nanoscience/
Virtuel rundtur på iNANO.

Kontakt

Lise Refstrup Linnebjerg Pedersen

Special Consultant Interdisciplinary Nanoscience Center

Hvis du har spørgsmål til iNANOs formidlingsaktiviteter kontakt venligst besoegsservice@inano.au.dk.