Aarhus University Seal

TIL SKOLER OG GYMNASIER

  • På disse sider kan du finde information om hvordan det er at være studerende på iNANO ved Aarhus Universitet. Som gymnasie- eller folkeskolelærer kan du finde inspiration til at inddrage nanoscience i din egen undervisning. Du kan bestille Nanoshow til din skole eller bestille et besøg på iNANO, samt en masse andet spændende!

Her på siden kan du læse om, hvilke tilbud Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) ved Aarhus Universitet har til elever i gymnasiet, HTX, HF og de ældste klasser i folkeskolen. Der er både mulighed for besøg på universitetet, oplysende Nanoshow på uddannelsesinstitutionen, samt bestilling af materiale til inddragelse af "nano" i den daglige undervisning. Du kan også læse om, hvad nano egentlig er, og hvordan studiet hos iNANO er bygget op.

Er du elev eller uddannelsessøgende? Besøg os som "Studerende for en dag" (hele året) og/ eller ifm. U-days (februar), Studiepraktik (oktober), Akademiet for Talentfulde Unge (efteråret), og/eller lav dit eksperimentelle arbejde ifm. dit SRP/SOP (forår/efterår)

Besøgsserviceansvarlig

Hvad er Nanoscience

Nano kommer af det græske ord nanos, der betyder dværg, og ordet refererer derfor til noget småt. I moderne sprog betyder nano 10-9, så en nanometer er en milliardtedel af en meter. Det er ca. 100.000 gange mindre end tykkelsen af et hår eller nogle få gange diameteren af et atom. En nanometer er altså en typisk afstand i den atomare og molekylære verden.

Nanoscience drejer sig om at forstå, designe, fremstille og kontrollere materialer og objekter på nanoskalaen, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer. Ved nøjagtigt at kunne styre, hvor enkelte atomer og molekyler placeres, kan man i princippet udvikle nye materialer og processer med funktioner og egenskaber, som ikke kan opnås på andre måder. Nanoscience er en interdisciplinær videnskab, som inddrager teori og praksis fra både fysik, kemi og molekylærbiologi for at skabe ny viden.

Du kan se uddannelsens opbygning, adgangskrav m.m. på bachelor.au.dk/nanoscience/

iNANO tilbyder et besøgsservice-program, hvor I kan besøge os eller vi kan komme til jer.

Læs om livet som nanostuderende, om forskning, det sociale studieliv og opbygningen af studiet.

Her finder du materiale du kan bruge til undervisningsforløb om nanoscience.

Hvis du har spørgsmål til iNANOs formidlingsaktiviteter kontakt venligst besoegsservice@inano.au.dk.