Aarhus University Seal

Brug os i din undervisning i BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI?

Tilbudene her på siden er rettet mod biologi/bioteknologi.


Vi har mange års erfaring med at tage imod klasser/grupper af elever fra STX/HTX/HF el.lign.,

Nanoscience-studerende og forskere står klar til at give jer et blik ind i arbejdet med og anvendelsen af biologi og bioteknologi på nanoskala.

Hør f.eks. om bakteries beskyttelsesrum, Kunstige celler, Fremtidens RNA-medicin. Fremstil nano-objekter af DNA eller lav en nanobiosensor med guldnanopartikler. 

Vi tilbyder NanoShow, rundvisning, foredrag og øvelser, som kan tilpasses niveauet for elever på ungdomsuddannelser.

Se programforslag ved besøg hos os eller hos jer, med et eller flere af nedenstående elementer.

PROGRAMFORSLAG v. besøg


I besøger os

Her er programforslag med vejledende klokkeslæt til heldagsbesøg hos os, men kontakt os og vi stykker et kort eller langt program sammen til jer.

Forslag 1:

Forslag 2:

Forslag 3:

Vi besøger jerNANOSHOW


NanoShow v. Nanoscience-studerende

Nanoshow er et inspirerende og lærerigt foredrag om nanoscience, hvor eleverne evt. inddrages i forsøg undervejs. Showet behandler emner som nano-supermaterialer, hvordan de fysiske kræfter virker på nano-skala og hvordan vi kan udnytte naturens design ved hjælp af nanoscience. Her kan du f.eks. få svar på:

 • Hvilke kræfter betyder noget på nanoskala?
 • Hvordan spiller både kemien, fysikken og biologien ind i nanoscience?
 • Hvordan vi udnytter naturens super-løsninger i udviklingen af smarte materialer

Showet kan kombineres med end rundvisning i iNANOs bygninger, så eleverne kan se de laboratorier og maskiner, der dagligt anvendes til vores topmoderne forskning. Her kan man bl.a. se store mikroskoper vi har til at se det usynlige.


STUDIELIV


Studielivsoplæg v. Nanoscience-studerende

Vi har altid Nanoscience-studerende der gerne stiller op og fortæller om hvad nanoscience er og hvordan det er at læse Nanoscience, både fagligt og socialt, på Aarhus Universitet. Her vil de bl.a. komme ind på:

 • TVÆRFAGLIGHED: Hvordan tværfagligheden er afgørende for dette felt, hvor man udforsker grænsefladen mellem kemi, fysik og biologi/molekylærbiologi. 
 • ALT PÅ ET STED: iNANO rummer forskningsfaciliteter og en instrumentpark i verdensklasse. Det giver mange muligheder bl.a. ifm. bachelor- og specialeprojektet
 • DET GODE STUDIEMILJØ: Studielivet på Nanoscience-uddannelsen er præget af sammenhold på tværs af årgange, samarbejde i foyeren og mange gode studenterforenings-aktiviteter
 • MANGE JOBMULIGHEDER: Fra nanomedicin og bioteknologi til energi- og miljø-sektoren. Mange er bl.a. ansat hos: Novo Nordisk, Teknologisk Institut, Arla, Grundfos, Vestas og LEGO

Læs mere om vores tilbud til elever på STX/HTX/HF eller uddannelsessøgende her.


RUNDVISNING PÅ INANO


Rundvisning på iNANO v. Nanoscience-studerende

Tag med på en rundvisning i Interdisciplinært Nanoscience Centers (iNANO) bygninger, hvor I kan se, blive fascineret af og høre om anvendelsen af de laboratorier og maskiner, der dagligt anvendes til vores topmoderne forskning. Vi har faciliteter både til at arbejde med biologiske/bioteknologiske, fysiske og kemiske metoder.
F.eks. kan man se de store mikroskoper vi har til at se detaljerede 3D-billeder af knogler, molekyler, som f.eks. proteiner, DNA og endda atomer.

Rundvisningen kan tilpasses alt efter interesse i fysik, kemi og biologi/bioteknologi.

Du kan få en smagsprøve ved at tage en virtuel rundtur på iNANO. Se videoen her.

Virtuel rundtur på iNANO.

FOREDRAG TIL BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI-PROGRAMMET


Bakteriers beskyttelsesrum: biofilm og bekæmpelse af disse med nye typer antibiotika

Vi er vant til at kunne behandle bakterieinfektioner med antibiotika. Men det er ikke altid så let hvis man har et implantat. Finder bakterier vej til implantatets overflade, kan de hæfte sig fast og danne en beskyttende biofilm som giver beskyttelse mod immunforsvaret og mod antibiotika. Vi forsker i hvordan bakterier bygger disse biofilm, og hvordan man enten kan udvikle nye materialer eller nye antibiotika for at slippe af med disse alvorlige infektioner.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

Nøgleord

 • Bakterier
 • Implantater
 • Overflader
 • Antibiotika

Cellens molekylære nanovers

Få et indblik i cellens molekyler og organisation på nanoskala, som man kan få med 'cutting edge' elektronmikroskopimetoder

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

FYSIK

Nøgleord

 • Cellens molekyler
 • Elektronmikroskopi

Design af mRNA-vacciner og nanomedicin

RNA har i lang tid været den lidt ukendte fætter til DNA molekylet. Men RNA er pludselig kommet i spotlyset, som en ny type vaccine til at bekæmpe Corona-pandemien.

I dette foredrag fortælles om RNA molekylets centrale rolle i livets oprindelse og udvikling, om RNA regulering i vores celler, om RNA virus og om de nyeste udviklinger indenfor mRNA vacciner og RNA nanomedicin. I den sammenhæng vil I også høre om forskningen på iNANO, der handler om hvordan man kan designe RNA molekyler, så de foldes automatisk – en metode, vi kalder RNA origami.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

Nøgleord

 • DNA og RNA
 • Origami
 • Covid-19 vaccine
 • Nanoteknologi
 • Nanomedicin

Fremtidens RNA-medicin

De fleste af os har fået RNA-medicin i form af mRNA-vaccine mod covid-19, men RNA kan bruges medicinsk til meget mere end vacciner. Hør om den RNA-forskning der lige nu foregår som i fremtiden vil kunne lede til bedre behandling af en lang række sygdomme.

Kemisk set er RNA meget lig DNA, som er den primære bestanddel i vores arvemasse, men RNA opfører sig anderledes og opfylder en helt anden rolle i vores celler. Dette gør at RNA i medicinsk øjemed har helt andre anvendelsesmuligheder.

Hør om den nyeste forskning i RNA-medicin, herunder om arbejdet i laboratoriet og hvordan forskere laver RNA og fører det ind i celler. Du vil også blive klogere på den RNA-medicin der findes allerede, og den forskning der potentielt kan bane vejen for at vi i fremtiden kan kurere sygdomme ved blot at indtage en RNA-pille.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

Nøgleord

 • RNA og DNA
 • Det centrale dogme
 • RNA-teknologi
 • Lægemidler
 • COVID-19
 • Proteinsyntese
 • Cellekommunikation
 • Lipid-nanopartikler

Kan vi kurere hjernesygdomme?

Hvorfor udvikler vi demens og andre nervesygdomme som Parkinson's? Hvad kan vi gøre for at forhindre det? Et foredrag om de molekylære og cellulære begivenheder, der sætter de skadelige processer i gang, og om mulige benspænd.

Neurodegenerative sygdomme som Alzheimer’s og Parkinson’s er blevet vor tids pest. Vi har alle en betydelig risiko for at blive ramt, særligt på vores ældre dage. Selvom der stadig er lange udsigter til en kur, forskes der intenst i årsagerne til sygdommene. Der er nu temmelig klart, at det er sammen-klumpninger eller aggregater af særlige proteiner i hjernecellerne, der starter forfaldet, men der er mange mulige forklaringer på, hvorfor det er så skidt. Jeg vil forklare, hvordan vi bliver klogere på disse processer, og hvilke snedige tiltag der er blevet udtænkt for at stikke en kæp i hjulet på de uartige aggregater. Der er brug for alt fra enkeltmolekyle-målinger til forsøg med mus og rotter, før man kaster sig ud i egentlige forsøg med mennesker – og måske hjælper det med en kop grøn te og en oliven i ny og næ.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

Nøgleord

 • Protein
 • Sammenklumpning
 • Hjernesygdomme
 • Molekylær medicin

Kunstige celler med syntetisk biologi

Proteser efterligner vores kropsdele for at bibeholde deres funktionen, når de ikke længere selv virker. Kan det samme opnås når vores celler mangler støtte? En mulighed er, at benytte syntetiske materialer der efterligner celler. Men, hvordan efterligner vi den naturlige, komplekse celle? Dette er et af de centrale spørgsmål i syntetisk biologi. Cellen kan ses som den grundlæggende byggesten af levende organismer, og cellens funktioner, såsom energiproduktion, kommunikation og bevægelse, bruges som inspiration til at lave syntetiske celler fra bunden vha. biomolekyler.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

Nøgleord

 • Selvsamling
 • Nanomaterialer
 • Syntetiske celle-lignende enheder
 • Biomimetik
 • Bionisk væv

Livets oprindelse i en RNA-verden

Del 1 (45 min): Teorier om livets oprindelse - I dette foredrag vil vi tage jer med på en rejse fra livets begyndelse, hvor RNA-molekyler begyndte at kopiere sig selv, og frem mod i dag, hvor RNA har indflydelse på vores liv i form af fødevarekvalitet og globale pandemier. Livet på jorden formodes at være opstået i en kemisk ur-suppe for omkring 4 milliarder år siden. Mange spor peger på, at livet opstod i en såkaldt RNA-verden, hvor “kopimaskiner” lavet af RNA begyndte at kopiere sig selv. 

Del 2 (45 min): Vores forskning i livets oprindelse - I dette foredrag vil vi tage jer med på en rejse tilbage til livets molekylære oprindelse og stille skarpt på den nyeste forskning, hvor forskere har genskabt og studeret disse RNA-kopimaskiner og deres egenskaber. Vi vil desuden vise hvordan RNA-molekyler også i dag laver kopier af sig selv i form af selviske viroider og vira, og dermed har indflydelse på vores liv i form af fødevarekvalitet og globale pandemier. Til sidst vil vi diskutere, hvilke molekyler, der skal til for, at livet kan opstå, og hvordan studier i livets oprindelse kan føre til fremtidig nanoteknologi, nanomedicin og søgen efter liv i rummet.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

Nøgleord

 • Evolutionsbiologi
 • Kunstig evolution
 • Enzymer
 • Selv-replikerende RNA
 • Molekylærbiologi
 • Virologi
 • RNA-virus
 • Nanoteknologi
 • Nanomedicin
 • Kryo-elektronmikroskopi

Nanostrukturers indflydelse på mad og drikke

Et materiales egenskaber afhænger af dets atomare struktur. Dette gælder ikke kun for bygningsmaterialer, batterimaterialer og computerchips, men også for ting såsom fødevarer og planter. Hvorfor er det nødvendigt at temperere chokolade for at opnå et godt knæk og undgå at den bliver mat? Hvad er den optimale struktur for en fløjlsblød is? Hvad kan man lære om nanopartikel vækst ved at forstå bruset i en øl eller sodavand? I dette (aktive) foredrag skal vi sammen dykke dybere ned i nano strukturers afgørende rolle for noget så vigtigt som mad og drikke. 

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

FYSIK

Nøgleord

 • Chokolade
 • Struktur
 • Krystaller
 • Tilstandsformer
 • Nano

Verden i 3D: dyk ind i opbygningen af materialer fra knogler til batterier med tomografi

Vores verden er tre-dimensional. Det samme gælder de materialer, vi bruger i hverdagen og har brug til at løse de store samfundsudfordringer. Det er eksempelvis batterier - men også naturlige materialer som knogler (se billedet), der er afgørende for vores forståelse af kroppen i sundhed og sygdom. Mange af disse materialer opbygget i hierarkier, dvs de er strukturerede på tværs af længdeskaler, og deres egenskaber er bestemt af denne hierarkiske struktur. For at kunne ’kigge ind’ i disse strukturer, har vi brug for en slags supermands-syn i 3D. Det er netop, hvad røntgen tomografi giver. Røntgenstrålingen tillader os at kigge ind i materialets indre, mens tomografi giver 3D syn. Tomografi er baseret på at observere materialet fra forskellige vinkler, hvorefter man kan regne tilbage til dets indre struktur i en computer. Jeg vil beskrive, hvordan tomografi virker, og hvordan vi bruger enorme internationale forskningsfaciliter til at undersøge alt fra batterier til COVID-19 inficerede lunger.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

FYSIK

Nøgleord

 • Materialers struktur
 • Naturens materialer
 • Knogler
 • Bio-inspirerede systemer
 • Røntgen afbildning

ØVELSER TIL BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI-PROGRAMMET


DNA origami: Fremstil nanoobjekter af DNA

Formålet med øvelsen er at fremstille nano-objekter vha. DNA-selvsamling. Ved DNA-selvsamling udnytter man DNAs evne til at baseparre selektivt og kraftigt, til at bygge objekter som kræft-sensorer, nano-kasser eller nano-delfiner. De fremstillede DNA-objekter analyseres for deres struktur og funktion vha. elektroforese mobilitetsskift assay (EMSA) og der gives en introduktion til Atomar Kraft Mikroskopi (AFM), som kan bruges til at visualisere nano-objekterne. Du kan enten vælge at holdet selv skal tage AFM billederne, hvilket betyder at øvelsen tager 5-6 timer, eller at holdet ser præ-fabrikerede billeder af de samme nano-objekter, hvilket skærer øvelsestiden ned til 3 timer. Hvis øvelsen laves i forbindelse med Nanoshow, vil det altid være med præ-fabrikerede billeder, med mindre der specifikt ønskes andet - i så fald kan dette skrives under "Kommentarer" under bookingen.

Der opnås viden om DNA, dobbelt spiralstruktur, baseparring, hybridisering, smeltetemperatur, termodynamik, selvsamling og Atomar Kraft Mikroskopi (AFM).

Forudsætninger: Biologi, bioteknologi eller kemi på mindst B-niveau.

Forbered dig ved at læse øvelsesvejledningen

Varighed

Klassebesøg:

 • 3-3,5 time: Eleven/eleverne laver DNA origami og slutter af med at se præfabrikerede billeder af nano-objekterne ved Atomar Kraft Mikroskopi (AFM)
 • 6 timer: Eleven/eleverne laver DNA origami og får en introduktion til AFM og visualiserer selv sine nano-objekter med hjælp fra kyndige studerende.

Udvidet version v. SRP/SOP:

 • 5-8 timer: Eleven/eleverne laver DNA origami og får en introduktion til AFM og visualiserer selv sine nano-objekter med hjælp fra kyndige studerende.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

Hent vejledninger her

3-timers øvelse

6-timers øvelse

Nanobiosensorer: Et effektivt redskab til detektion af bl.a. sygdomme og kemiske stoffer

Nanobiosensorer finder I blandt andet i antigentesten, som I kunne bruge derhjemme til at detektere COVID-19 smitte. I det hele taget er nanobiosensorer blevet et vigtigt redskab, der i forskellige afskygninger bruges til hurtig og effektiv detektion af f.eks. patogener, sygdomme, genetiske lidelser, screening for medicin/stoffer m.m. Her på iNANO får I muligheden for at lave jeres egen sensor baseret på guldnanopartikler, som vi vil bruge til at detektere forskellige biomolekyler og stoffer.

Der opnås viden om: Biopolymerer, metal-nanopartikler, nanopartikler, peptider og proteiner

Forudsætninger: Fysik, kemi eller bioteknologi på mindst B-niveau.

Varighed

Klassebesøg: 2 timer

Udvidet version v. SRP/SOP: Kontakt os for at høre mere.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

FYSIKANDRE NATURVIDENSKABELIGE AKTIVITETER TIL JERES UNDERVISNING ELLER ET BESØG HOS OS


Hvis du har spørgsmål til iNANOs formidlingsaktiviteter kontakt venligst besoegsservice@inano.au.dk.