Aarhus University Seal

Øvelser

Klassebesøg

Tag din STX-/HTX-/HF-klasse med i laboratoriet på iNANO og lave eksperimentelle øvelser. Øvelsen tager 3 timer for AFM og Grätzelsolceller, mens DNA origami kan vælges hhv med og uden visualisering af nano-objekterne til 3 eller 6 timer. Øvelserne omhandler nogle af de mest centrale teknikker og emner inden for nanoscience. På nuværende tidspunkt udbyder iNANO 4 øvelser, som du kan læse om herunder.

Vi kan have 25 elever ad gangen i øvelseslokalet. Kommer I flere end det har vi af og til delt eleverne op i to spor, hvor vi har kørt en øvelse om formiddagen og en øvelse om eftermiddagen.

SRP/SOP

Vi tilbyder muligheden for at elever i 3.g på STX/HTX/HF kan komme og lave et projekt/øvelse i forbindelse med deres studieretningsprojekt (SRP) og studieområdeprojekt (SOP). Øvelserne er en modificeret udgave af vores besøgsservice-øvelser, som vi til daglig udbyder til hele klasser. Det eksperimentelle arbejde varer 1 dag (ca. 5-8 timer) for hvert enkelt projekt.

Har du selv en idé til et eksperiment?

Har du/I selv en idé til øvelse/eksperiment hos en af vores forskere, så tag endelig fat i os. Så finder vi ud af om det kan lade sig gøre.

Forskere:

Forskningsområder:

BEMÆRK! Hvorvidt ønsket om en specifik øvelse kan efterkommes på et givent tidspunkt afhænger af person- og lokaleressourcer. Ræk ud til os og hør om mulighederne ved at skrive til os på besoegsservice@inano.au.dk.


ØVELSESTILBUD (med titel, beskrivelse, relevante fag og emner der berøres)


Grøn energi: Byg din egen Grätzel-solcelle baseret på fotosyntese

Grätzel-cellen er en type solcelle, som er baseret på planters fotosyntese og måske kan fungere som et billigt og mere fleksibelt alternativ til traditionelle Si-baserede solceller. I øvelsen bygger eleverne selv solceller ved hjælp af dagligdags materialer som termoglas, grafit, bærsaft og TiO2-nanopartikler, som bruges som hvidt farvestof i en lang række kommercielle produkter. Herefter testes og evt. karakteriseres solcellerne.

Der opnås viden om solceller som fornybar energikilde, halvledere, eksitation af elektroner, elektrondonor/acceptor, elektriske kredsløb.

Forudsætninger: Fysik eller kemi på mindst B-niveau.

Forbered dig ved at læse øvelsesvejledningen og se videoen

Udvidet øvelsesversion i forbindelse med SRP/SOP

Der er mulighed for at lave en udvidet version af øvelsen, som varer 5-8 timer.

Her er en tillægsvejledning til vejledningen der linkes til ovenfor, som bruges i forbindelse med afvikling af den udvidede version af øvelsen.

Hent vejledning her

Varighed

Klassebesøg: 3-3,5 timer

Udvidet version v. SRP/SOP: 5-8 timer

Fag

KEMI

FYSIK

Views
Instruktionsvideo til solcelleøvelse Se instruktionsvideoen som beskriver Grätzel-solcelleøvelsen trin for trin.

DNA origami: Fremstil nanoobjekter af DNA

Formålet med øvelsen er at fremstille nano-objekter vha. DNA-selvsamling. Ved DNA-selvsamling udnytter man DNAs evne til at baseparre selektivt og kraftigt, til at bygge objekter som kræft-sensorer, nano-kasser eller nano-delfiner. De fremstillede DNA-objekter analyseres for deres struktur og funktion vha. elektroforese mobilitetsskift assay (EMSA) og der gives en introduktion til Atomar Kraft Mikroskopi (AFM), som kan bruges til at visualisere nano-objekterne. Du kan enten vælge at holdet selv skal tage AFM billederne, hvilket betyder at øvelsen tager 5-6 timer, eller at holdet ser præ-fabrikerede billeder af de samme nano-objekter, hvilket skærer øvelsestiden ned til 3 timer. Hvis øvelsen laves i forbindelse med Nanoshow, vil det altid være med præ-fabrikerede billeder, med mindre der specifikt ønskes andet - i så fald kan dette skrives under "Kommentarer" under bookingen.

Der opnås viden om DNA, dobbelt spiralstruktur, baseparring, hybridisering, smeltetemperatur, termodynamik, selvsamling og Atomar Kraft Mikroskopi (AFM).

Forudsætninger: Biologi, bioteknologi eller kemi på mindst B-niveau.

Forbered dig ved at læse øvelsesvejledningen

Varighed

Klassebesøg:

  • 3-3,5 time: Eleven/eleverne laver DNA origami og slutter af med at se præfabrikerede billeder af nano-objekterne ved Atomar Kraft Mikroskopi (AFM)
  • 6 timer: Eleven/eleverne laver DNA origami og får en introduktion til AFM og visualiserer selv sine nano-objekter med hjælp fra kyndige studerende.

Udvidet version v. SRP/SOP:

  • 5-8 timer: Eleven/eleverne laver DNA origami og får en introduktion til AFM og visualiserer selv sine nano-objekter med hjælp fra kyndige studerende.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

Hent vejledninger her

3-timers øvelse

6-timers øvelse

Nanobiosensorer: Et effektivt redskab til detektion af bl.a. sygdomme og kemiske stoffer

Nanobiosensorer finder I blandt andet i antigentesten, som I kunne bruge derhjemme til at detektere COVID-19 smitte. I det hele taget er nanobiosensorer blevet et vigtigt redskab, der i forskellige afskygninger bruges til hurtig og effektiv detektion af f.eks. patogener, sygdomme, genetiske lidelser, screening for medicin/stoffer m.m. Her på iNANO får I muligheden for at lave jeres egen sensor baseret på guldnanopartikler, som vi vil bruge til at detektere forskellige biomolekyler og stoffer.

Der opnås viden om: Biopolymerer, metal-nanopartikler, nanopartikler, peptider og proteiner

Forudsætninger: Fysik, kemi eller bioteknologi på mindst B-niveau.

Varighed

Klassebesøg: 2 timer

Udvidet version v. SRP/SOP: Kontakt os for at høre mere.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

FYSIK

Se ting på nanoskala: Atomar Kraft mikroskopi (AFM)

Et atomart kraft mikroskop (AFM) gør det muligt at "se" meget små detaljer - helt ned til enkelte atomer - på en overflade. Efter en introduktion til AFM'ets virkemåde og anvendelser skal eleverne selv betjene et AFM og bruge dette til at studere overfladen af f.eks. en CD eller prøver de selv har medbragt. I løbet af øvelsen opsamler eleverne en række billeder som efterfølgende analyseres. F.eks. kan størrelsen af en enkelt "bit" samt linjebredden på en CD bestemmes og evt. sammenlignes med de tilsvarende størrelser på en DVD. Vi anvender øvelsesudstyret EasyScan fra Nanosurf™ anskaffet fra Schaefer Technologie Gmbh.

Der opnås viden om vekselvirkninger, kemiske bindinger, Van der Waals kræfter, London bindinger, magnetiske og elektrostatiske kræfter, piezo-elektrisk effekt, datakapacitet, binær kode og bits vs. bytes.

Forudsætninger: Fysik højniveau, evt. elever fra 2.g

Øvelsesvejledningen for AFM-øvelsen forventes gennemgået inden fremmøde ved iNANO.

Forbered dig ved at læse øvelsesvejledningen

Varighed

Klassebesøg:

  • 3-3,5 time

Udvidet version v. SRP/SOP:

  • 5-8 timer

Fag

FYSIK

KEMI

Hent vejledninger her

3-timers øvelse

Hvis du har spørgsmål til iNANOs formidlingsaktiviteter kontakt venligst besoegsservice@inano.au.dk.