Aarhus University Seal

Brug os i din undervisning i FYSIK?

Tilbudene her på siden er rettet mod kemi-undervisning.


Vi har mange års erfaring med at tage imod klasser/grupper af elever fra STX/HTX/HF el.lign.,

Nanoscience-studerende og forskere står klar til at give jer et blik ind i arbejdet med og anvendelsen af fysik på nanoskala.

Hør f.eks. om Grøn energi med nanoteknologi, Magneter som fremtidens energilagring. Se ned på nanoskala med Atomart Kraft Mikroskopi. 

Vi tilbyder NanoShow, rundvisning, foredrag og øvelser, som kan tilpasses niveauet for elever på ungdomsuddannelser.

Se programforslag ved besøg hos os eller hos jer, med et eller flere af nedenstående elementer.

PROGRAMFORSLAG v. besøg


I besøger os

Her er programforslag med vejledende klokkeslæt til heldagsbesøg hos os, men kontakt os og vi stykker et kort eller langt program sammen til jer.

Forslag 1:

Forslag 2:

Vi besøger jerNANOSHOW


NanoShow v. Nanoscience-studerende

Nanoshow er et inspirerende og lærerigt foredrag om nanoscience, hvor eleverne evt. inddrages i forsøg undervejs. Showet behandler emner som nano-supermaterialer, hvordan de fysiske kræfter virker på nano-skala og hvordan vi kan udnytte naturens design ved hjælp af nanoscience. Her kan du f.eks. få svar på:

 • Hvilke kræfter betyder noget på nanoskala?
 • Hvordan spiller både kemien, fysikken og biologien ind i nanoscience?
 • Hvordan vi udnytter naturens super-løsninger i udviklingen af smarte materialer

Showet kan kombineres med end rundvisning i iNANOs bygninger, så eleverne kan se de laboratorier og maskiner, der dagligt anvendes til vores topmoderne forskning. Her kan man bl.a. se store mikroskoper vi har til at se det usynlige.


STUDIELIV


Studielivsoplæg v. Nanoscience-studerende

Vi har altid Nanoscience-studerende der gerne stiller op og fortæller om hvad nanoscience er og hvordan det er at læse Nanoscience, både fagligt og socialt, på Aarhus Universitet. Her vil de bl.a. komme ind på:

 • TVÆRFAGLIGHED: Hvordan tværfagligheden er afgørende for dette felt, hvor man udforsker grænsefladen mellem kemi, fysik og biologi/molekylærbiologi. 
 • ALT PÅ ET STED: iNANO rummer forskningsfaciliteter og en instrumentpark i verdensklasse. Det giver mange muligheder bl.a. ifm. bachelor- og specialeprojektet
 • DET GODE STUDIEMILJØ: Studielivet på Nanoscience-uddannelsen er præget af sammenhold på tværs af årgange, samarbejde i foyeren og mange gode studenterforenings-aktiviteter
 • MANGE JOBMULIGHEDER: Fra nanomedicin og bioteknologi til energi- og miljø-sektoren. Mange er bl.a. ansat hos: Novo Nordisk, Teknologisk Institut, Arla, Grundfos, Vestas og LEGO

Læs mere om vores tilbud til elever på STX/HTX/HF eller uddannelsessøgende her.


RUNDVISNING PÅ INANO


Rundvisning på iNANO v. Nanoscience-studerende

Tag med på en rundvisning i Interdisciplinært Nanoscience Centers (iNANO) bygninger, hvor I kan se, blive fascineret af og høre om anvendelsen af de laboratorier og maskiner, der dagligt anvendes til vores topmoderne forskning. Vi har faciliteter både til at arbejde med biologiske/bioteknologiske, fysiske og kemiske metoder.
F.eks. kan man se de store mikroskoper vi har til at se detaljerede 3D-billeder af knogler, molekyler, som f.eks. proteiner, DNA og endda atomer.

Rundvisningen kan tilpasses alt efter interesse i fysik, kemi og biologi/bioteknologi.

Du kan få en smagsprøve ved at tage en virtuel rundtur på iNANO. Se videoen her.

Virtuel rundtur på iNANO.

FOREDRAG TIL FYSIK-PROGRAMMET


Cellens molekylære nanovers

Få et indblik i cellens molekyler og organisation på nanoskala, som man kan få med 'cutting edge' elektronmikroskopimetoder

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

FYSIK

Nøgleord

 • Cellens molekyler
 • Elektronmikroskopi

Fremtiden er magnetisk: Bedre magneter kan blive nøglen til at gemme strøm

Magneter findes overalt, og de er afgørende for vores samfund. Men mange magneter laves i dag af sjældne grundstoffer, som vi kommer til at mangle i fremtiden. Foredraget vil ved hjælp af en række demonstrationsforsøg vise magneters mange anvendelser og vil desuden give et indblik i, hvordan forskere med baggrund i fysik og uorganisk kemi udvikler bedre, mere klimavenlige og mere bæredygtige magneter. 

Skulle du have lyst til at lege med magneter, kan du finde nogle simple forsøg her: https://www.youtube.com/channel/UCSj3fJElnXOhcMBvijaDKNA

Fag

KEMI

FYSIK

Nøgleord

 • Magnetisme
 • Materialefysik og -kemi
 • Kvantemekanik
 • Energilagring

Grøn energi med nanoteknologi

Beskrivelse: Omstillingen til grøn energi er en af vores generations største udfordringer. Nanoteknologi er vigtig i udviklingen af nye materialer til solceller, batterier og i katalyse og giver mulighed for helt nye måder at lave grøn energi. I oplægget tager vi et kig på hvordan man arbejder med nanoteknologiske løsninger, herunder hvordan superkraftige mikroskoper kan bruges til et forstå kemiske processer i lagring af sol og vind-energi.

Fag

FYSIK

KEMI

Nøgleord

 • Energiteknologi
 • Katalyse
 • Materialekemi
 • Mikroskopi
 • Nanopartikler

Hvordan bliver fremtiden mere bæredygtig? Om genopladelige batterier og materialekemiens rolle i den grønne omstilling

Genopladelige batterier, såsom Li-ion-batterier, er en fast del af vores hverdag. I fremtiden vil genopladelige batterier desuden spille en central rolle i omstillingen fra fossile brændsler til bæredygtig energi, fordi energi fra sol og vind blandt andet skal opbevares i batterier. Men er vores genopladelige Li-ion batterier gode nok til fremtidens behov? Fremstilles de af bæredygtige ressourcer, og kan ressourcernes genanvendes? I dette foredrag ser vi på, hvordan Li-ion-batterierne i vores telefoner virker, hvilke grønne batteriteknologier fremtiden kan byde på, og hvordan forskning inden for uorganisk kemi kan hjælpe os med at realisere den grønne omstilling.

Fag

KEMI

FYSIK

Nøgleord

 • Genopladelige batterier
 • Bæredygtighed og genbrug
 • Nanomaterialer
 • Elektrokemi
 • Materiale struktur

Nanostrukturers indflydelse på mad og drikke

Et materiales egenskaber afhænger af dets atomare struktur. Dette gælder ikke kun for bygningsmaterialer, batterimaterialer og computerchips, men også for ting såsom fødevarer og planter. Hvorfor er det nødvendigt at temperere chokolade for at opnå et godt knæk og undgå at den bliver mat? Hvad er den optimale struktur for en fløjlsblød is? Hvad kan man lære om nanopartikel vækst ved at forstå bruset i en øl eller sodavand? I dette (aktive) foredrag skal vi sammen dykke dybere ned i nano strukturers afgørende rolle for noget så vigtigt som mad og drikke. 

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

FYSIK

Nøgleord

 • Chokolade
 • Struktur
 • Krystaller
 • Tilstandsformer
 • Nano

Nye teknologier til nedbrydning og genbrug af plastik: Kemisk genanvendelse af plast og tekstiler

I dagens samfund er det stort set kun termoplast, der kan genanvendes på industriel skala. Med en global stigende plastik produktion og stigende efterspørgsel herpå er der brug for nye teknologier til at tackle specielt hærdeplast og blandingsfraktioner. Målet er at flytte den lineære model, hvor hærdeplast bliver produceret, brugt og bortskaffet, mod et mere cirkulært system, hvor hærdeplast bliver genindsamlet og genanvendt til ny plast.

Fag

KEMI

FYSIK

Nøgleord

 • Plastik
 • Polymerer
 • Genanvendelse
 • Organisk Kemi
 • Cirkulær økonomi
Kemisk genanvendelse af plast Forskere fra bl.a. iNANO har udviklet en kemisk metode til at nedbryde den sidste del af vindmøller, som ellers ikke kunne genanvendes. Forskningen var så revolutionerende, at den er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Nature. Video: Nature

Verden i 3D: dyk ind i opbygningen af materialer fra knogler til batterier med tomografi

Vores verden er tre-dimensional. Det samme gælder de materialer, vi bruger i hverdagen og har brug til at løse de store samfundsudfordringer. Det er eksempelvis batterier - men også naturlige materialer som knogler (se billedet), der er afgørende for vores forståelse af kroppen i sundhed og sygdom. Mange af disse materialer opbygget i hierarkier, dvs de er strukturerede på tværs af længdeskaler, og deres egenskaber er bestemt af denne hierarkiske struktur. For at kunne ’kigge ind’ i disse strukturer, har vi brug for en slags supermands-syn i 3D. Det er netop, hvad røntgen tomografi giver. Røntgenstrålingen tillader os at kigge ind i materialets indre, mens tomografi giver 3D syn. Tomografi er baseret på at observere materialet fra forskellige vinkler, hvorefter man kan regne tilbage til dets indre struktur i en computer. Jeg vil beskrive, hvordan tomografi virker, og hvordan vi bruger enorme internationale forskningsfaciliter til at undersøge alt fra batterier til COVID-19 inficerede lunger.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

FYSIK

Nøgleord

 • Materialers struktur
 • Naturens materialer
 • Knogler
 • Bio-inspirerede systemer
 • Røntgen afbildning

ØVELSER TIL FYSIK-PROGRAMMET


Nanobiosensorer: Et effektivt redskab til detektion af bl.a. sygdomme og kemiske stoffer

Nanobiosensorer finder I blandt andet i antigentesten, som I kunne bruge derhjemme til at detektere COVID-19 smitte. I det hele taget er nanobiosensorer blevet et vigtigt redskab, der i forskellige afskygninger bruges til hurtig og effektiv detektion af f.eks. patogener, sygdomme, genetiske lidelser, screening for medicin/stoffer m.m. Her på iNANO får I muligheden for at lave jeres egen sensor baseret på guldnanopartikler, som vi vil bruge til at detektere forskellige biomolekyler og stoffer.

Der opnås viden om: Biopolymerer, metal-nanopartikler, nanopartikler, peptider og proteiner

Forudsætninger: Fysik, kemi eller bioteknologi på mindst B-niveau.

Varighed

Klassebesøg: 2 timer

Udvidet version v. SRP/SOP: Kontakt os for at høre mere.

Fag

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI

KEMI

FYSIK

Se ting på nanoskala: Atomar Kraft mikroskopi (AFM)

Et atomart kraft mikroskop (AFM) gør det muligt at "se" meget små detaljer - helt ned til enkelte atomer - på en overflade. Efter en introduktion til AFM'ets virkemåde og anvendelser skal eleverne selv betjene et AFM og bruge dette til at studere overfladen af f.eks. en CD eller prøver de selv har medbragt. I løbet af øvelsen opsamler eleverne en række billeder som efterfølgende analyseres. F.eks. kan størrelsen af en enkelt "bit" samt linjebredden på en CD bestemmes og evt. sammenlignes med de tilsvarende størrelser på en DVD. Vi anvender øvelsesudstyret EasyScan fra Nanosurf™ anskaffet fra Schaefer Technologie Gmbh.

Der opnås viden om vekselvirkninger, kemiske bindinger, Van der Waals kræfter, London bindinger, magnetiske og elektrostatiske kræfter, piezo-elektrisk effekt, datakapacitet, binær kode og bits vs. bytes.

Forudsætninger: Fysik højniveau, evt. elever fra 2.g

Øvelsesvejledningen for AFM-øvelsen forventes gennemgået inden fremmøde ved iNANO.

Forbered dig ved at læse øvelsesvejledningen

Varighed

Klassebesøg:

 • 3-3,5 time

Udvidet version v. SRP/SOP:

 • 5-8 timer

Fag

FYSIK

KEMI

Hent vejledninger her

3-timers øvelseANDRE NATURVIDENSKABELIGE AKTIVITETER TIL JERES UNDERVISNING ELLER ET BESØG HOS OS


Hvis du har spørgsmål til iNANOs formidlingsaktiviteter kontakt venligst besoegsservice@inano.au.dk.