Aarhus University Seal

Studerende i din virksomhed - Læs om Erhvervsprojektet

Inspireret af talent?

 • Lad os samarbejde - Hjælp en yngre udgave af dig selv med at få praktisk erfaring med erhvervslivet ved at deltage i Erhvervsprojektet.

Hvad er Erhvervsprojektet?

Projektorienteret forløb i samarbejde med virksomheder (Erhvervsprojekt) er et fag på kandidatuddannelsen i Nanoscience, hvor den studerende bliver en del af et fagligt forløb i en virksomhed. 

Den studerende får konkrete opgaver mellem hænderne og afprøver sin viden, teorier og metoder. Erhvervsprojektet styrker den studerendes kompetencer såsom kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Samtidig henter den studerende inspiration til at vælge retning for arbejdslivet efter studiet.

Erhvervsprojektet giver erhvervslivet adgang til den nyeste viden, mulighed for at dyrke samarbejde med Aarhus Universitet og mulighed for at rekruttere potentielle nye talenter.

Et erhvervsprojekt omfatter mellem [5 og 30 ECTS]. Der vil være en forsker tilknyttet som vejleder på projektet, ligesom der skal tilknyttes en vejleder fra den deltagende virksomhed.

Afsluttende specialer i samarbejde med virksomheder

Kandidatuddannelsen afsluttes med, at den studerende skriver speciale/afhandling. Der er mulighed for at gøre dette i et samarbejde med virksomheder, hvilket kan have fordele for såvel studerende som virksomhed. Virksomheden kan eksempelvis få mulighed for fordybelse i et større projekt og opnå nogle konkrete svar på en problemstilling, mens den studerende får en særlig mulighed for at koble teori og praksis.

Et kandidatspeciale på Nanoscience-uddannelsen omfatter mellem 30 og 60 ECTS. Der vil være en forsker tilknyttet som vejleder på specialet ligesom der skal tilknyttes en vejleder fra den deltagende virksomhed.

Fordele for din virksomhed/organisation

Der er mange fordele ved at deltage i Erhvervsprojektet. Hidtidige erfaringer viser, at virksomheder og organisationer oplever, at Erhvervsprojektet sikrer en eksponering af virksomheden, giver adgang til den nyeste forskning, samarbejde med Aarhus Universitet og ikke mindst adgang til rekruttering af nye talenter.

 • Adgang til og rekruttering af talent
 • Adgang til ny faglig viden og analysemetoder
 • Konkrete opgaver bliver løst af fagligt kvalificerede og motiverede studerende
 • Mulighed for at påvirke Nanoscience-uddannelsen gennem dialog med interne vejledere
 • Skaber netværk på Aarhus Universitet og kan initiere nye forskningssamarbejder.

Kan din arbejdsplads deltage?

Som udgangspunkt kan alle interesserede virksomheder, organisationer m.fl. deltage. 

En typisk vært kan have ansatte med en uddannelsesmæssig baggrund indenfor Nanoscience eller andre naturvidenskabelige områder. Herudover vil værten kunne se Erhvervsprojektet som en mulighed for at rekruttere fremtidens Nanoscience-alumner og udvikle samarbejde med både den studerende og vejlederen på instituttet.

iNANO inviterer interesserede virksomheder og organisationer til at oprette en virksomhedsprofil, der bliver en del af et dynamisk og voksende inspirationskatalog til de kandidatstuderende.

I inspirationskataloget bliver virksomheder og organisationer præsenteret med:

 • Logo
 • Billeder
 • Profilbeskrivelse
 • Link til hjemmeside
 • Kontaktperson.

iNANO sikrer, at alle profiler gennemgår korrekturlæsning samt efterfølgende professionel opsætning.

Hvem gør hvad – virksomhedens/organisationens og instituttets roller

Erhvervsprojektet strækker sig over et semester, der enten er i perioden 1. september til 15. december eller 1. januar til 15. juni. Erhvervsprojektet udgør op til 2/3 af semesteret svarende til 20 eller 15 ECTS. Den kandidatstuderende har en vejleder i virksomheden eller organisationen og er samtidig tilknyttet en vejleder fra iNANO, hvis forskning har relation til temaet for projektet. 

Vejlederen i virksomheden eller organisationen har en vigtig rolle og guider projektet mod et fornuftigt resultat for både arbejdspladsen og den studerende.

Den kandidatstuderende afslutter projektforløbet med en arbejdsrapport, en portefølje over udførte arbejdsopgaver og en mundtlig eksamen. Ved eksamen er vejlederne fra arbejdspladsen og instituttet eksaminatorer sammen med en intern censor.

Instituttets vejleder fastsætter eksamensdatoen i samarbejde med vejlederen fra arbejdspladsen og censor.

Eksamen afvikles i januar og juni.

Det praktiske – kontrakt og ansættelsesforhold

Arbejdsopgaverne i projektforløbet skal være relevante for den studerendes uddannelsesforløb, og den studerende indgår på arbejdspladsen som virksomhedens øvrige ansatte.

Erhvervsprojektet er en mulighed for virksomheder til f.eks. at sætte gang i og få et af to do- listens mange projekter i mål.

Den studerende modtager ikke løn under erhvervsprojektforløbet. Virksomhedens eller organisationens tid og ressourcer samt den studerendes udbytte af forløbet ligger til grund for samarbejdet.

En virksomhed eller organisation, hvor den studerende har fritidsarbejde, må ikke indgå som partner i projektet.

Når en virksomhed eller en organisation beslutter at indgå i et erhvervsprojektforløb, indgår de en officiel samarbejdsaftale med studenten og Aarhus Universitet. Aftalen (”student agreement”) kan downloades her.

Den studerende har ansvaret for at fremsende et eksemplar af samarbejdsaftalen til underskift hos virksomheden eller organisationen, samt returnere den underskrevne aftale til vejledere, koordinator og universitetets Technology Transfer Office cirka 2 uger efter semesterstart (15. februar/15. september). Endvidere skal den studerende oprette en projektaftale med Aarhus Universitet på https://kontrakt.scitech.au.dk/.

Kontaktperson for spørgsmål til samarbejde med Nanoscience-studerende:

Rikke Louise Meyer

Professor Interdisciplinary Nanoscience Center

Udbytte for arbejdspladsen

Mød Anne Elsser-Gravesen, stifter og ejer af fødevarevirksomheden ISI Food Protection. Hun fortæller her om, hvad hun mener, at hendes arbejdsplads har fået ud af at deltage i Erhvervsprojektet, og hvad samarbejdet med studerende kræver.

Udbytte for studerende

Mød biologistuderende Liva Hansen, som har lavet et erhvervsprojekt hos virksomheden ISI Food Protection. Hun fortæller her, hvad hun mener, at hun har fået ud af samarbejdet.